Atsivėrimas

Parodos katalogas

 

Sudarytojai: Martynas Gintalas, Eglė Čėjauskaitė-Gintalė

 

Redaktorės: Monika Grigūnienė, Gražina Rutskienė

 

Dailininkas Martynas Gintalas

 

Vertėjas Paulius Balčytis

 

Fotografai: Martynas Gintalas, Paulius Makauskas

 

Išleido Lietuvos dailės muziejus, 2019

 

Spausdino UAB „Standartų spaustuvė“

 

64 psl.

 

17,5 x 15 cm

 

Tiražas 400

5.00€