Spalvink Vilnių. Miesto įkūrimas

Edukacinis leidinys

 

Redaktorė Lina Steponavičiūtė

 

Projekto vadovė Dalia Sirgedaitė

 

Tekstų rengėja Laima Bačkienė

 

Dailininkė Rūta Mozūraitė

 

Išleido Lietuvos dailės muziejus, 2018

 

Spausdino „Petro ofsetas“

 

24 psl.

 

29,6 x 21 cm

 

Tiražas 1000

3.00€