Spalvink Vilnių. Miesto gyvenimas

Edukacinis leidinys

 

Sudarytojos: Laima Bačkienė, Dalia Sirgedaitė

 

Dailininkė Rūta Mozūraitė

 

Redaktorė Margarita Gaubytė

 

Konsultantas dr. Darius Baronas

 

Išleido Lietuvos dailės muziejus, 2019

 

Spausdino „Petro ofsetas“

 

24 psl.

 

29,6 x 21 cm

 

Tiražas 1000

3.00€