Vilnius dailėje. 1939–1956

Parodos katalogas

 

Sudarytoja Rima Rutkauskienė

 

Redaktorė Leta Gaubaitė

 

Dailininkė Loreta Uzdraitė

 

Fotografai ir skaitmenintojai: Vaidotas Aukštaitis, Tomas Kapočius, Antanas Lukšėnas, Irena Aleksienė, Mindaugas Česlikauskas

 

Išleido Lietuvos dailės muziejus, 2019

 

Spausdino UAB „Standartų spaustuvė“

 

288 psl.

 

30 x 22,5 cm

 

Tiražas 300

10.00€