Vytautas Kasiulis. Metamorfozių meistras

Sudarytoja ir tekstų autorė Laima Bialopetravičienė

 

Specialioji redaktorė Ilona Mažeikienė

 

Redaktorė Monika Grigūnienė

 

Vertėja Albina Strunga

 

Dailininkė Loreta Uzdraitė

 

Fotografas Antanas Lukšėnas

 

Skenuotoja Irena Aleksienė

 

Išleido Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2020

 

Spausdino „Standartų spaustuvė“

 

386 psl.

 

26 x 22 cm

 

Tiražas 400

22.00€