Ingryda Suokaitė, Roland Helmer. Abstraktu–geometriška–konkretu

Parodos katalogas

 

Sudarytoja ir tekstų autorė Nijolė Nevčesauskienė

 

Redaktorė Leta Gaubaitė

 

Dailininkė Lina Bastienė

 

Vertėja Aušra Simanavičiūtė

 

Fotografas Tomas Kapočius

 

Išleido Lietuvos dailės muziejus, 2020

 

Spausdino UAB „Petro ofsetas“

 

144 psl.

 

30,6 x 23,5 cm

 

Tiražas 400

10.00€