Antanas Mončys (1921–1993) ir jo aplinka

Janas ir Joëlis Marteliai (1896–1966), Francisas Turbilis (1925–1991). Skulptūra, tapyba, koliažai, piešiniai

 

Parodos katalogas

 

Katalogo sudarytojai: Viktoras Liutkus, Ilona Mažeikienė

 

Redaktorė Monika Grigūnienė

 

Vertėjai: Ainis Selena, Isabelle Chandavoine-Urbaitis

 

Dailininkė Rūta Mozūraitė

 

Fotografai: Irena Aleksienė, Vaidotas Aukštaitis, Tomas Kapočius, Antanas Lukšėnas

 

Išleido Lietuvos dailės muziejus, 2016

 

Spausdino UAB „Standartų spaustuvė“

 

196 psl.

 

26 x 21 cm

 

Tiražas 500

9.00€