Eva Kubbos. Tarp horizontų

Parodos katalogas

 

Sudarytoja Ilona Mažeikienė

 

Redaktorė Monika Grigūnienė

 

Dailininkė Rūta Mozūraitė

 

Vertėjos: Aušra Simanavičiūtė, Birutė Pankūnaitė, Justė Janulevičiūtė

 

Fotografai ir skaitmenintojai: Vaidotas Aukštaitis, Antanas Lukšėnas, Irena Aleksienė, Mindaugas Česlikauskas

 

Išleido Lietuvos dailės muziejus, 2019

 

Spausdino UAB „Standartų spaustuvė“

 

27 x 25 psl.

 

Tiražas 200

12.00€