Henrikas Šalkauskas. Mažoji retrospektyva

Parodos katalogas

 

Sudarytoja ir teksto autorė Ilona Mažeikienė

 

Redaktorė Liuda Skripkienė

 

Vertėja Albina Strunga

 

Dailininkė Rūta Mozūraitė

 

Fotografai Antanas Lukšėnas, Vadim Šamkov

 

Skaitmenino Vaidotas Aukštaitis, Irena Aleksienė

 

Išleido Lietuvos dailės muziejus, 2017

 

Spausdino UAB „Standartų Spaustuvė“

 

152 psl.

 

26,6 x 24 cm

 

Tiražas 350

10.00€