Ilona Mažeikienė „Arbit Blatas (1908-1999)“

Redaktorė Monika Grigūnienė

 

Dailininkė Loreta Uzdraitė

 

Vertėjos: Albina Strunga, Birutė Gedgaudaitė

 

Fotografai ir skaitmenintojai: Vaidotas Aukštaitis, Antanas Lukšėnas, Irena Aleksienė, Tomas Kapočius

 

Išleido Lietuvos dailės muziejus, 2019

 

Spausdino UAB „Standartų spaustuvė“

 

348 psl.

 

29,2 x 23 cm

 

Tiražas 400

25.00€