Iš nusidėjėlių didžiausia. Parodos katalogas

„Iš nusidėjėlių didžiausia“: Vladislovo Neveravičiaus paveikslas „Atgailaujanti šv. Marija Magdalietė“


Kuratorė, leidinio sudarytoja ir tekstų autorė Joana Vitkutė


Koordinatorė dr. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė


Mokslinės konsultantės: dr. (hp) Rūta Janonienė, dr. Reda Griškaitė, Dalia Tarandaitė

 

Redaktorė Ilona Čiužauskaitė

 

Vertėjos: prof. habil. dr. Regina Koženiauskienė, dr. Raminta Bumbulytė

 

Dailininkė Loreta Uzdraitė

 

Fotografas Antanas Lukšėnas

 

Skaitmenintojas  Vaidotas Aukštaitis

 

Išleido Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2022

 

Spausdino UAB „Petro ofsetas“

 

48 psl.

 

25 x 19,7 cm

 

Tiražas 400

7.00€