Istoriniai rūmų laikrodžiai

Mecenatų Andrejaus Balyko ir Antano Boso laikrodžių kolekcijų pagrindu surengtos parodos „Istoriniai rūmų laikrodžiai“ katalogas

 

Sudarytojas Romualdas Martinkus

 

Tekstų autoriai: Romualdas Martinkus, Danutė Menkutė

 

Redaktorė Monika Grigūnienė

 

Vertė Albina Strunga

 

Apipavidalino ir maketavo Aušrinė Mačėnienė

 

Fotografai: Vaidotas Aukštaitis, Antanas Lukšėnas

 

Išleido Lietuvos dailės muziejus, 2016

 

Spausdino „Petro ofsetas“

 

160 psl.

 

29 x 21,5 cm

 

Tiražas 500

 

10.00€