Juozas Budraitis. Mano Paryžius. Slampinėtojo eskizai

Parodos katalogas

 

Sudarytoja Margarita Matulytė

 

Dailininkė Laura Grigaliūnaitė

 

Koordinavo Ilona Mažeikienė

 

Redagavo: Liuda Skripkienė, Kai Holmström

 

Į anglų kalbą vertė Julija Matulytė

 

Į prancūzų kalbą vertė Ainis Vytautas Selena, Arthur Laisis

 

Skaitmenino Irena Aleksienė

 

Fotografavo Tomas Kapočius

 

Išleido Lietuvos dailės muziejus, 2016

 

Spausdino UAB „BALTO print“

 

208 psl.

 

22,3 x 18 cm

 

Tiražas 500

10.00€