Juozas Galkus. Kūryba

Sudarytojos ir tekstų autorės: Gražina Gurnevičiūtė, Živilė Intaitė

 

Redaktorė Leta Gaubaitė

 

Vertėjas Paulius Balčytis

 

Dizaineris Gedas Čiuželis

 

Fotografai ir skenuotojai: Irena Aleksienė, Mindaugas Česlikauskas, Tomas Kapočius

 

Išleido Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2020

 

Spausdino UAB „Petro ofsetas“

 

208 psl.

 

26 x 21 cm

 

Tiražas 300

10.00€