Juzefa Katiliūtė. Gabrielius Stanulis. Šveicarijos prieglobstyje

Parodos katalogas

 

Sudarytoja ir tekstų autorė Nijolė Nevčesauskienė

 

Redaktorė Leta Gaubaitė

 

Vertėjai: Paulius Balčytis, Aušra Simanavičiūtė

 

Dailininkė Jūratė Tamošiūnaitė-Karašauskienė

 

Fotografai: Tomas Kapočius, Antanas Lukšėnas, Charles Weber

 

Skenuotoja Irena Aleksienė

 

Išleido Lietuvos dailės muziejus, 2019

 

Spausdino „Standartų spaustuvė“

 

208 psl.

 

25 x 19,5 cm

 

Tiražas 300

10.00€