Kazimieras Simanonis. Juvelyriniai dirbiniai. Interjero plastika

Sudarytoja ir teksto autorė Gražina Gurnevičiūtė

 

Redaktorė Liuda Skripkienė

 

Vertėja Albina Strunga

 

Dailininkė Jūratė Tamošiūnaitė-Karašauskienė

 

Fotografas Antanas Lukšėnas

 

Skaitmenino Irena Aleksienė, Vaidotas Aukštaitis

 

Išleido Lietuvos dailės muziejus, 2018

 

Spausdino UAB „Standartų Spaustuvė“

 

224 psl.

 

35 x 21,6 cm

 

Tiražas 500

10.00€