Lietuvių liaudies menas

Albumas

 

Sudarytojos: Dalia Bernotaitė-Beliauskienė, Marija Kuodienė, Irena Ūdraitė

 

Redaktorės: Monika Grigūnienė, Gražina Rutskienė

 

Vertėja Albina Strunga

 

Dailininkė Loreta Uzdraitė

 

Išleido Lietuvos dailės muziejus, 2018

 

Spausdino UAB „Standartų spaustuvė“

 

396 psl.

 

29,7 x 23,5 cm

 

Tiražas 600

25.00€