Lietuvių liaudies tekstilė. Rankšluosčiai

Katalogas

 

Sudarytoja ir tekstų autorė Dalia Bernotaitė-Beliauskienė

 

Recenzavo: prof. dr. (hp) Aleksandra Aleksandravičiūtė, dr. Irma Šidiškienė

 

Redaktorė Monika Grigūnienė

 

Audimo raštų schemų autorė Eglė Kumpikaitė

 

Rankšluosčių puošmenų dailininkė Diana Tomkuvienė

 

Vertėja Albina Strunga

 

Iliustracijas spaudai parengė: Irena Aleksienė, Jonas Aleksa

 

Apipavidalino ir maketavo Aušrinė Mačėnienė

 

Išleido Lietuvos dailės muziejus, 2016

 

Spausdino „UAB BALTO print“

 

464 psl.

 

29 x 21 cm

 

Tiražas 500

20.00€