Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus metraštis: 2019–2020, t. 22

Šis „Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus metraštis“ – naujo formato ir naujo turinio leidinys. Tai ataskaita už 2019–2022 m. veiklą, tačiau drauge šis tomas liudija muziejaus sampratos ir pavadinimo pokyčius. Anot direktoriaus dr. Arūno Gelūno, „2019-ųjų pradžioje įvykusi muziejaus vadovų kaita neišvengiamai atnešė ir permainų – ilgus metus puoselėjęs „muziejaus-šventovės“ vaidmenį ir vaizdinį, LNDM pasuko „muziejaus-universiteto“ link.“ Naujoji „Metraščio“ sudarytoja – dr. Margarita Matulytė. Šis didelės apimties tomas liudija gausius per dvejus metus muziejuje nuveiktus darbus. „Metraštis“ suskirstytas į konceptualiai pagrįstus skyrius, kuriuose pristatomos svarbiausios skyriaus temą atspindinčios pozicijos. Skyriuose „Mecenatas“, „Įvykis“ ir „Menininkas“ aptariamos esminės muziejuje įvykusios parodos, pristatomos svarbiausios personalijos, palikusios ryškiausią pėdsaką dviejų metų istorijoje. Labai svarbi muziejaus darbo dalis – rinkinių papildymas, objektų restauravimas ir tyrimai. Pristatomi svarbiausi naujai įgyti liaudies meno, vaizduojamosios ir taikomosios dailės bei dizaino rinkinių eksponatai. „Tyrimų“ skyriuje išryškinami iki šiol neaptarti atributavimo aspektai, atskirų kūrėjų, kurių darbai saugomi muziejaus rinkiniuose, biografijos detalės. Didelis dėmesys skiriamas ir muziejaus vaidmeniui visuomenės gyvenime: skyrius „Atviros erdvės: ekspozicijos, parodos, edukacija“ pristato Vilniaus paveikslų galerijos, Radvilų rūmų dailės muziejaus, Nacionalinės dailės galerijos, Vytauto Kasiulio dailės muziejaus, Prano Domšaičio galerijos, Pamario galerijos, Taikomosios dailės ir dizaino, Palangos gintaro muziejaus ir Laikrodžių muziejaus pagrindines parodas ir kritines jų refleksijas. Pagaliau, atsižvelgiant į neįprastas šių dviejų metų darbo aplinkybes, pandemiją, aptariamas posūkis virtualumo link ir jo iškelti iššūkiai. LNDM „Metraščio“ 22 tome – 66 straipsniai, profesionaliai parengti rinkinių saugotojų, kuriatorių, meno kritikų, restauratorių, istorikų ir architektų. Jį svariai papildo muziejaus darbuotojų bibliografija, kronika ir statistika, akivaizdžiai liudijantys didžiulį visų padalinių nuveiktą darbą ir atsinaujinusį, dinamišką muziejaus gyvenimą..


Sudarytoja Margarita Matulytė

 

Dizainerė Laura Grigaliūnaitė

 

Dizainerė-maketuotoja Edita Namajūnienė

 

Santraukų autorė Jurgita Ludavičienė

 

Vertėja Albina Strunga

 

Redaktorės: Laura Patiomkinaitė-Čeikė, Ilona Čiužauskaitė

 

Išleido Lietuvos nacionalinis dailės muziejus

 

Spausdino uždaroji dizaino ir leidybos AB „Kopa“

 

408 psl.

 

26 x 20,4 cm

 

Tiražas 300Leidinio straipsnius pdf formatu galite rasti čia: https://www.lndm.lt/metrastis/

15.00€