Miniatiūrų tapytoja Lida Meškaitytė

Albumas

 

Sudarytojos: Daiva Beliūnienė, Marija Kuodienė

 

Redaktorė Leta Gaubaitė

 

Vertėjai: Aušra Simanavičiūtė, Markus Roduner

 

Dailininkė Loreta Uzdraitė

 

Išleido Lietuvos dailės muziejus, 2018

 

Spausdino UAB „Standartų spaustuvė“

 

372 psl.

 

20,3 x 15,5 cm

 

Tiražas 500

10.00€