Mstislavo Dobužinskio Lietuva

Parodos katalogas

 

Sudarytojas Skaistis Mikulionis

 

Redaktorės: Liuda Skripkienė, Larisa Lavrinec, Gražina Rutskienė

 

Dailininkai: Laima Zulonė, Gediminas Akelaitis

 

Išleido Lietuvos dailės muziejus, 2017

 

Spausdino UAB „BALTO print“

 

144 psl.

 

27 x 20,5 cm

 

Tiražas 500

8.00€