Nematomi. Istoriniai baldai iš šiuolaikinio dizaino perspektyvos

Paroda „Nematomi. Istoriniai baldai iš šiuolaikinio dizaino perspektyvos“ – tai bandymas naujai pažvelgti į Lietuvos muziejų kolekcijose saugomus baldus – skirtingiems laikotarpiams priklausančius objektus ir interjero detales, pateiktus drauge su šiuolaikinių dizainerių ir menininkų kūriniais. Saugyklose esantys baldai kartu su už jų slypinčiomis istorijomis dažniausiai prieinami tik saugotojams (-oms), istorikams (-ėms) ir restauratoriams (-ėms). Parodos kuratoriai siūlė į šių daiktų vertės klausimą žvelgti kaip į Lietuvos istorijos refleksiją, pristatydami šių „tyliųjų“ daiktų – įvairių laikotarpių kasdienybės dalyvių – potencialą ir supažindindami žiūrovus su senosiomis baldų gamybos technologijomis, restauravimo ypatybėmis ir Lietuvos istorinio interjero kultūra.

Parodos katalogas – tai bandymas parodyti objektus iš LNDM ir kitų Lietuvos muziejų saugyklų, skirtus ne tik „paradinei reprezentacijai“, gerokai atitarnavusius, dar nespėtus restauruoti, bet dėl to nė kiek ne mažiau vertingus, atskleisti istorinių baldų sąsajas su šiuolaikiniu dizainu ir per istorinius baldus kontempliuoti laiko tėkmę, žmogaus kūno balduose paliekamus pėdsakus. Katalogo įvade LNDM generalinis direktorius dr. Arūnas Gelūnas kalba apie LNDM baldų rinkinį kaip įkvėpimo šaltinį dizaineriams, pristatomos konceptualiai pateiktos parodos objektų istorijos, objektus fiksavusių fotografų Monikos Jagusinskytės ir Dariaus Petrulaičio nuotraukos, dizainerė ir kuratorė Marija Puipaitė mąsto apie istorinių objektų nusidėvėjimus kaip raktą į daikto esmę, meno istorikas Koenas Kleijnas pasakoja apie Jungtinėje Karalystėje veikiančio Istorinės svarbos ar natūralaus grožio vietovių nacionalinio fondo darbuotojo Jameso Leeso-Milne’o veiklą išsaugant britų paveldą, dr. Juozapas Paškauskas kalba apie XIX a. interjerus parodos kontekste, dr. Eglė Bagušinskaitė, parodos eksponatų istorinio tyrimo autorė, pristato LNDM baldų rinkinio formavimosi ištakas, dizaineris ir parodos kuratorius Vytautas Gečas atskleidžia, kaip jaučiasi ir ką mato muziejaus saugykloje šiuolaikinio dizaino kūrėjas, kuratorė Monika Lipšic į muziejaus saugyklas ir jose esančius objektus žvelgia per literatūrinę ir filosofinę prizmę.


Sudarytojai: Marija Puipaitė, Monika Lipšic, Vytautas Gečas

Istorinį tyrimą atliko dr. Eglė Bagušinskaitė

Tekstų autoriai: dr. Arūnas gelūnas, Marija Puipaitė, Koen Kleijn, dr. Juozapas Paškauskas, dr. Eglė Bagušinskaitė, Vytautas Gečas, Monika Lipšic

Grafikos dizainerė Jonė Miškinytė

Vertėjai ir redaktoriai: Alexandra Bondarev, Paulius Balčytis

Leidinio konsultantės: prof. dr. Giedrė Mickūnaitė, doc. dr. Lolita Jablonskienė, dr. Algė Andriulytė

Redaktorės: Ilona Čiužauskaitė, Laura Patiomkinaitė

Fotografai: Darius Petrulaitis, Monika Jagusinskytė, Gintarė Grigėnaitė, Marija Puipaitė

Išleido Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2023

Spausdino UAB Petro ofsetas

Tiražas 400

252 psl.

28 x 21 cm

20.00€