Nikolajus Rerichas ir Latvija

Parodos katalogas


Katalogo sudarytojas Skaistis Mikulionis


Redaktorė Liuda Skripkienė


Vertėja Albina Strunga


Dailininkė Rūta Mozūraitė


Išleido Lietuvos dailės muziejus, 2017


Spausdino „Standartų spaustuvė“


64 psl.


17 x 24 cm


Tiražas 500

3.00€