P. Smuglevičius. Nuo antikinės Romos iki Vilniaus universiteto

Parodos katalogas


Katalogo sudarytoja ir tekstų autorė Dalia Tarandaitė


Redaktorės Ilona Čiužauskaitė, Erika Lastovskytė, Mary Maschio


Vertėja Aušra Simanavičiūtė


Dailininkė Edita Namajūnienė


Fotografas Antanas Lukšėnas


Skaitmenintojai: Irena Aleksienė, Vaidotas Aukštaitis, Mindaugas Česlikauskas


Išleido Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2022


Spausdino Uždaroji dizaino ir leidybos AB „Kopa“


164 psl.


26 x 20 cm


Tiražas 500

15.00€