P. Smuglevičius. Nuo antikinės Romos iki Vilniaus universiteto

P. Smuglevičius užima ypatingą vietą Lietuvos dailės istorijoje. XVIII a. pab.–XIX a. pr. jis buvo vienas populiariausių ir labiausiai vertinamų vietinės kilmės dailininkų, savo išsilavinimu ir profesiniu pasirengimu lenkęs daugelį amžininkų. Vilniaus paveikslų galerijoje eksponuota P. Smuglevičiaus kūrinių paroda – didelės apimties menininko darbų retrospektyva, kuria siekiama naujai permąstyti autoriaus vaidmenį Lietuvos kultūros lauke, o jos katalogas – didelės apimties leidinys, visapusiškai atskleidžiantis įvairius jo gyvenimo ir kūrybos aspektus. P. Smuglevičius buvo švietėjiško klasicizmo atstovas, aktyvus ir pažangus savo krašto pilietis. Įsitikinimus dailininkas drąsiai reiškė per savo kūrinius, jais siekė formuoti tautiečių savimonę, politines nuostatas, kelti tautos kultūrą, estetiškai ją auklėti. Vadovaudamas Vilniaus universiteto Piešimo ir tapybos katedrai, P. Smuglevičius ne tik parengė pirmąją vietinių dailininkų kartą, bet ir reikšmingai prisidėjo prie profesionaliosios dailės sampratos ugdymo, sudarė prielaidas tolesnei dailės žanrų raidai – jis ir jo mokiniai kūrė jau ne tik portretus ir altorių paveikslus, vyravusius Lietuvos baroko dailėje, bet ir antikines, istorines, buitines kompozicijas, peizažus. P. Smuglevičiaus vaidmuo lietuvių kultūroje nėra pakankamai atskleistas; parodoje ir ypač kataloge pristatoma ši talentinga ir reikšminga asmenybė plačiajai visuomenei, drauge atskleidžiant pagrindinius klasicizmo epochos bruožus. Parodos katalogo sudarytoja ir tekstų autorė – dailės istorikė Dalia Tarandaitė. Katalogas „Pranciškus Smuglevičius: nuo antikinės Romos iki Vilniaus universiteto“ išleistas lietuvių ir anglų kalbomis.


Parodos katalogas


Katalogo sudarytoja ir tekstų autorė Dalia Tarandaitė


Redaktorės Ilona Čiužauskaitė, Erika Lastovskytė, Mary Maschio


Vertėja Aušra Simanavičiūtė


Dailininkė Edita Namajūnienė


Fotografas Antanas Lukšėnas


Skaitmenintojai: Irena Aleksienė, Vaidotas Aukštaitis, Mindaugas Česlikauskas


Išleido Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2022


Spausdino Uždaroji dizaino ir leidybos AB „Kopa“


164 psl.


26 x 20 cm


Tiražas 500

15.00€