Po Italijos saule. II d.

XVIII a.–XX a. pirmos pusės Lietuvos dailininkai Italijoje

 

Albumas

 

Sudarytojos: Dalia Tarandaitė, Rūta Janonienė, Giedrė Jankevičiūtė

 

Redaktorė Monika Grigūnienė

 

Dailininkė Lina Bastienė

 

Fotografai ir skaitmenintojai: Antanas Lukšėnas, Irena Aleksienė

 

Išleido Lietuvos dailės muziejus, 2019

 

Spausdino UAB „BALTO print“

 

264 psl.

 

24,6 x 17,5 cm

 

Tiražas 300

13.00€