Romas Viesulas (1918–1986). Grafika

Parodos katalogas-albumas

 

Sudarytoja Regina Urbonienė

 

Bibliografiją ir parodų sąrašus parengė Giedra Urmanaitė

 

Redaktorė Liuda Skripkienė

 

Vertėja Albina Strunga

 

Dailininkė Rūta Mozūraitė

 

Fotografavo ir skenavo Irena Aleksienė, Vaidotas Aukštaitis, Antanas Lukšėnas, Raimondas Malaiška, Gediminas Savickis

 

Antras leidimas. Išleido Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2021

 

Spausdino UAB „BALTO print“

 

256 psl.

 

28,8 x 24,5 cm

 

Tiražas 300

15.00€