Sakralusis Vilnius. Piligrimų kelias nuo Aušros vartų iki Kalvarijų

„Sakralusis Vilnius. Piligrimų kelias nuo Aušros vartų iki Kalvarijų“ – to paties pavadinimo parodos, skirtos Vilniaus piligrimų keliui nuo Aušros vartų iki Vilniaus Kalvarijų, katalogas. Paroda ir leidinys parengti LNDM bendradarbiaujant su Vilniaus arkivyskupijos Bažnytinio paveldo muziejumi. Katalogo tekstų autorės ir parodos kuratorės bažnytinio paveldo tyrinėtojos Rasa Adomaitienė, dr. (hp) Rūta Janonienė ir dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė pristato vilnietiškosios piligrimystės fenomeną, svarbiausius pamaldumo objektus, fotografijas, skulptūrą, tapybą, istorinę ir ikonografinę medžiagą. Vilniaus Kalvarijos – išskirtinis ansamblis, įkurtas Vilniaus vyskupui priklausiusiose Verkių žemėse, kelis šimtmečius buvęs gyvu tikinčiųjų traukos centru. XVII–XVIII a. suformuotas ansamblis dėl gamtinio reljefo panašumo į teologų raštuose aprašytą Kristaus laikų Jeruzalę, dėl per šventinimo apeigas ant takelių išbarstytos iš Jeruzalės atvežtos žemės ir dėl sakralinio Kryžiaus kelio stočių ansamblio buvo suvokiamas kaip simbolinė Šventosios Žemės kopija. Svarbi ir memorialinė Vilniaus Kalvarijų paskirtis. Taip pat, be simbolinio ir istorinio aspekto, reikšminga ir Vilniaus Kalvarijų ansamblio vizualinė raiška. Ansamblis ir jo lankymo tradicija labai savitai atsispindi įvairiuose XIX–XX a. I p. meno kūriniuose (tapyboje, akvarelėje, grafikoje), ypač fotografijoje. Dvikalbiame kataloge ne tik užfiksuoti parodos eksponatai bei ikonografinė medžiaga, bet ir skatinama iš naujo atrasti įvairių katalikiškų vienuolijų (dominikonų, karmelitų, Šv. Pranciškaus Mažesniųjų brolių observantų, jėzuitų) indėlį į „Sakraliojo Vilniaus“ kūrimą, primenamas buvęs Kalvarijų kraštovaizdžio žavesys, pristatomi iki šiol nei tyrėjams, nei visuomenei plačiau nežinoti meno kūriniai, išsaugoti iš sovietmečiu susprogdintų Kalvarijų koplyčių, Šnipiškių koplytėlės, Aušros vartų lobyno. Šis leidinys – tai bandymas išryškinti ir naujai įprasminti Vilniaus sakraliąją dimensiją.

 

 

Parodos katalogas

 

Projekto koordinatorė Rasa Adomaitienė

 

Leidinio sudarytojos: Rasa Adomaitienė, Rūta Janonienė

 

Recenzentės: Asta Giniūnienė, Dalia Vasiliūnienė

 

Redaktorės: Leta Gaubaitė, Monika Grigūnienė

 

Vertėja Irena Jomantienė

 

Dailininkė Loreta Uzdraitė

 

Fotografai: Arūnas Baltėnas, Gedas Čiuželis, Tomas Kapočius, Antanas Lukšėnas, Kęstutis Stoškus

 

Skenuotoja Irena Aleksienė

 

Išleido Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2021

 

Spausdino UAB „BALTO print“

 

23 x 17 cm

 

312 psl.

 

Tiražas 400

15.00€