Šilko kelias. Senoji Kinijos dailė

Parodos katalogas

 

Redaktorės: Liuda Skripkienė, Gražina Rutskienė

 

Vertėja Irena Jomantienė

 

Dailininkas Gediminas Akelaitis

 

Išleido Lietuvos dailės muziejus. Vilnius, 2017

 

Spausdino UAB „BALTOprint“

 

80 psl.

 

21 x 15,2 cm

 

Tiražas 300

5.00€