Vakarykščio pasaulio atgarsiai

Mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osioms metinėms

 

Sudarytojai: dr. Margarita Matulytė, doc. dr. Romualdas Juzefovičius, prof. dr. Rimantas Balsys

 

Recenzentai: prof. dr. Jonas Mardosa, dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė

 

Redaktorė dr. Ilona Čiužauskaitė

 

Vertėja Albina Strunga

 

Dailininkai: Gediminas Akelaitis, Jūratė Tamošiunaitė-Karašauskienė

 

Išleido Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2018

 

Spausdino „Standartų spaustuvė“

 

416 psl.

 

25,8 x 20 cm

 

Tiražas 300

12.00€