Viktoras Petravičius. Kūrybos koordinatės

Parodos katalogas

 

Parodos kuratorė Ingrida Korsakaitė

 

Sudarytojos: Regina Urbonienė, Ilona Mažeikienė 

 

Apipavidalintoja Loreta Uzdraitė

 

Fotografai: Arūnas Baltėnas, Zinas Kazėnas

 

Išleido Lietuvos dailės muziejus, 2016

 

176 psl.

 

25 x 19,6 cm

 

Tiražas 400

8.00€