Vinco Svirskio mediniai stebuklai

Sudarytoja dr. Margarita Matulytė

 

Knygos leidybą inicijavo Vytautas Balčiūnas

 

Įvadinio teksto autorė prof. habil. dr. Viktorija Daujotytė

 

Mokslinė redaktorė dr. Skaidrė Urbonienė

 

Recenzentai dr. Arūnas Gelūnas, dr. Margarita Janušonienė, dr. Jonas Mardosa

 

Dailininkė Loreta Uzdraitė

 

Redaktorė Leta Gaubaitė

 

Išleido Lietuvos dailės muziejus, 2019

 

Spausdino UAB „Petro ofsetas“

 

388 psl.

 

25,7 x 20 cm

 

Tiražas 500

30.00€