Vladas Žilius (1939 – 2012). Atminties spalvos

Atvirukų rinkinys

 

Sudarytojos ir teksto autorės: Rasa Bačiulienė, Ilona Mažeikienė, Regina Urbonienė

 

Redaktorė Monika Grigūnienė

 

Vertėja Rasa Bačiulienė

 

Dailininkė Rūta Mozūraitė

 

Skenuotojai: Irena Aleksienė, Mindaugas Česlikauskas

 

Fotografas Antanas Lukšėnas

 

Fotografijos iš V. Žiliaus šeimos archyvo

 

Išleido Lietuvos dailės muziejus, 2019

 

Spausdino UAB „BALTO print“

 

20,5 x 15 cm

 

Tiražas 300

8.00€