XVI–XIX a. Vakarų Europos tapyba

Leidinys „Gyvastingieji senojo pasaulio profiliai. XVI–XIX a. Vakarų Europos tapyba iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus rinkinių“ pasitinka atnaujintą Vakarų Europos tapybos ekspoziciją, kurią Radvilų rūmų flygelyje planuojama atverti 2023 m. pavasarį. Tai – muziejaus rinkinį reprezentuojantis albumas ir dabartinį jo kūrinių pažinimą ir „matymą“ fiksuojanti knyga. Leidinys sudarytas ne įprastu chronologiniu istoriniu principu, grupuojant kūrinius pagal sukūrimo laiką ir vietą, tradicines tapybos mokyklas, autorius, o pagal tam tikrus konceptualius pjūvius arba temas: „Pasirinkimai ir priesaikos“, „Darbai“, „Kovos“, „Gamtos stichijos“, „Geismai ir gundymai“, „Puotos“, „Kelionės ir atradimai“, „Vizijos ir susitikimai“, „Religinės pasijos“, „Miegas, budėjimas, mirtis“.

Knygą sudaro LNDM generalinio direktoriaus dr. Arūno Gelūno pratarmė, Dalios Tarandaitės ir dr. Tojanos Račiūnaitės įvadiniai tekstai ir per devyniasdešimt paveikslų pristatantis katalogas. Jo kūrinių aprašymus parengė Dalia Tarandaitė, Tojana Račiūnaitė ir Joana Vitkutė.

 

„Originaliai sumanytas ir profesionaliai parengtas muziejaus rinkinių katalogas kviečia naujai atrasti senosios Europos tapybos kolekciją, atidžiau įsižiūrėti į konkrečius kūrinius, perskaityti juose slypinčias prasmes. Autorių siūlomas intriguojantis „muziejinis pasivaikščiojimas“ ne tik nuves skaitytoją į ekspozicijos sales, bet ir patikimai lydės keliaujant praėjusių amžių vaizdinių, idėjų ir įvykių labirintais.“

Dr. (hp) Rūta Janonienė

 

„Šis naujos ir naujoviškos senosios Vakarų Europos tapybos iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus fondų ekspozicijos palydovas yra išskirtinis. Iki šiol jokia dailės ekspozicija Lietuvoje nėra sulaukusi tokių išsamių komentarų. Aptariamas ir paaiškinamas kiekvienas paveikslas, be to, pateikiama paties rinkinio istorija, nurodoma, kaip eksponatai pateko į muziejų. Net nuolatiniai muziejaus žiūrovai, sklaidydami šį palydovą, sužinos daug ką nauja apie seniai pažįstamus darbus, o ekspozicijos tvarka paskatins pamatyti juos naujuose, kartais netikėtuose kontekstuose. Tad žiūrėjimas, lydimas skaitymo, žada tikrą kultūrinį nuotykį.“

Prof. dr. Irena Vaišvilaitė

 

 

Sudarytojos: Tojana Račiūnaitė, Joana Vitkutė


Tekstų autoriai: Arūnas Gelūnas, Tojana Račiūnaitė, Dalia Tarandaitė, Birutė Valečkaitė, Joana Vitkutė


Redaktorės: Ilona Čiužauskaitė, Laura Patiomkinaitė


Dailininkas Vytautas Volbekas


Išleido Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2023


Tiražas 500


298 psl.


32 x 35 cm

49.00€