Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus metraštis 2022, t. 23

LNDM metraštis – 2021 m. muziejaus veiklos ataskaita, svarbiausios parodos, įvykusios per metus skirtinguose padaliniuose, edukacijos aspektai, ryškiausi muziejuje pristatyti menininkai bei naujai įsigyti kūriniai. Tai savotiška, konceptuali ir labai išsami metinė ataskaita-kronika, kurioje atsispindi nepaprastai gausi bei labai plati meninių ir kultūrinių įvykių panorama. 23-ajame LNDM metraščio tome – 63 straipsniai, profesionaliai parengti rinkinių saugotojų, parodų kuratorių, meno kritikų, restauratorių, edukatorių. Sudarytoja – Margarita Matulytė. Metraštis suskirstytas į konceptualiai pagrįstus skyrius, kuriuose pristatomos svarbiausios skyriaus temą atspindinčios pozicijos. Skyriuose „Mecenatas“, „Įvykis“, „Menininkas“ aptariamos esminės muziejuje įvykusios parodos bei konferencijos, atskleidžiama svarbiausia personalija, palikusi ryškiausią pėdsaką pastarųjų metų istorijoje; šįkart tai – Eglė Ridikaitė. Labai svarbi muziejaus darbo dalis – rinkinių papildymas, objektų restauravimas ir tyrimai. Pristatomi svarbiausi naujai įsigyti liaudies meno, vaizduojamosios bei taikomosios dailės ir dizaino skyrių eksponatai. „Tyrimų“ skyriuje išryškinami iki šiol neaptarti atributavimo aspektai, parodomos atskirų kūrėjų, kurių darbai saugomi muziejaus rinkiniuose, biografijos detalės. Didelis dėmesys skiriamas ir muziejaus vaidmeniui visuomenės gyvenime – skyriuje „Atviros erdvės: ekspozicijos, parodos, edukacija“ pristatomos VPG, RDDM, NDG, VKDM, PDG, TDDM, PGM ir LM pagrindinės parodos bei konferencijos, o muziejaus bendradarbiai ir dailės kritikai pateikia menotyrines jų refleksijas. Supažindinama su muziejaus padaliniuose vykdomais edukaciniais projektais, kūrybinėmis dirbtuvėmis ir kitomis plačiajai visuomenei skirtomis iniciatyvomis. Metraštį papildo muziejaus darbuotojų publikacijų kituose leidiniuose sąvadas, kronika ir statistika, liudijantys didžiulį visų padalinių nuveiktą darbą ar nepaprastai dinamišką muziejaus gyvenimą, kuris ne visuomet būna matomas visuomenei. Leidinio įvadas – analitinė  muziejaus vadovo apžvalga lietuvių ir anglų kalbomis, visi straipsniai pateikiami su santrumpomis anglų kalba.Sudarytoja Margarita Matulytė

 

Dizainerė Laura Grigaliūnaitė

 

Dizainerė-maketuotoja Edita Namajūnienė


Iliustracijų parengimo koordinatorė Skirmantė Kvietkauskienė

 

Santraukų autorė Jurgita Ludavičienė

 

Vertėja Albina Strunga

 

Redaktorė Ilona Čiužauskaitė

 

Išleido Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2022

 

Spausdino „UAB Petro ofsetas“

 

512 psl.

 

26 x 20,4 cm

 

Tiražas 300

20.00€