Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus metraštis, 2023, t. 24

LNDM metraštis – muziejaus ataskaita už 2022 m. veiklą. Karo šešėlio lydimi metai nesutrukdė išleisti didelės apimties leidinio, kuriame atspindėtos svarbiausios parodos, įvykusios per metus skirtinguose padaliniuose, edukaciniai aspektai, ryškiausi muziejuje pristatyti menininkai bei nauji įsigijimai. Ši konceptuali ir labai išsami metinė ataskaita-kronika, kurioje išsiskleidžia itin gausi ir plati muziejuje įvykusių meninių ir kultūrinių įvykių panorama, parodo visą LNDM vykstančios veiklos įvairovę. 24-ajame LNDM metraščio tome – 78 straipsniai, kurių autoriai – rinkinių saugotojai, parodų kuratoriai, dailės kritikai ir istorikai, restauratoriai, edukatoriai. Metraščio sudarytoja dr. Margarita Matulytė pagal jau nusistovėjusią schemą suskirstė jį į konceptualiai pagrįstus skyrius, kurių kiekviename pristatomos svarbiausios temą atspindinčios pozicijos. Skyriuose „Mecenatas“, „Įvykis“, „Menininkas“ aptariamos esminės muziejuje įvykusios parodos bei konferencijos, pristatomi svarbiausi, labiausiai ataskaitiniais metais įsiminę kūrėjai. Šįkart tai – Emilija Škarnulytė ir Darius Žiūra. Labai svarbi muziejaus darbo dalis – rinkinių papildymas, objektų restauravimas ir tyrimai, todėl metraštyje atspindimi naujai įgyti vaizduojamosios ir taikomosios dailės, liaudies meno bei dizaino skyrių eksponatai. „Tyrimų“ skyriuje pristatomi iki šiol neaptarti rinkiniuose esančių eksponatų atributavimo aspektai, kūrėjų biografijos detalės. Didelis dėmesys skiriamas ir muziejaus vaidmeniui visuomenės gyvenime: skyrius „Atviros erdvės: ekspozicijos, parodos, edukacija“ pristato VPG, RDDM, NDG, VKDM, PDG, TDDM, PGM ir LM pagrindines parodas: Silvios Plachy, Veronikos Šleivytės, šiuolaikinės Afrikos dailės ir daug kitų; jas įkontekstina LNDM darbuotojai ir dailės kritikai. Pristatomi ir muziejaus padaliniuose vykdomi edukaciniai projektai, kūrybinės dirbtuvės ir kitos plačiajai visuomenei skirtos iniciatyvos. Galiausiai metraštį solidžiai papildo muziejaus darbuotojų publikacijų kituose leidiniuose sąvadas, kronika ir statistika, liudijantys didžiulį visų padalinių nuveiktą darbą ir nepaprastai dinamišką muziejaus gyvenimą, kuris ne visuomet būna matomas visuomenei. Visi tekstai pateikiami su santrumpomis anglų kalba.

 

Sudarytoja Margarita Matulytė

Dizainerė Laura Grigaliūnaitė

Dizainerė-maketuotoja Edita Namajūnienė

Iliustracijų parengimo koordinatorė Skirmantė Kvietkauskienė

Santraukų autorė Jurgita Ludavičienė

Vertėja Albina Strunga

Redaktorė Laura Patiomkinaitė-Čeikė

Viršelis – Igor Kopystiansky (g. 1954 Lvive) „Sunaikintas paveikslas“. 1988.

Išleido Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2023

Spausdino Uždaroji dizaino ir leidybos AB KOPA

Tiražas 300

465 psl.

26 x 21 cm

20.00€