Lietuvos taikomoji dailė ir dizainas 1918–2018

Albumas

 

Sudarytoja Jūratė Meilūnienė

 

Redaktorė Liuda Skripkienė

 

Korektorė Leta Gaubaitė

 

Dailininkė Lina Bastienė

 

Vertėja Albina Strunga

 

Išleido Lietuvos dailės muziejus, 2018

 

Spausdino „Standartų spaustuvė“

 

496 psl.

 

27,7 x 22 cm

 

Tiražas 500

10.00€