Marcelijaus Martinaičio margučiai

Marcelijaus Martinaičio margučių kolekcijos katalogas

 

Teksto autorė dr. Gražina Marija Martinaitienė

 

Katalogą parengė Daiva Beliūnienė

 

Redaktorė Liuda Skripkienė

 

Vertėja Albina Strunga

 

Dailininkė Laima Zulonė

 

Fotografas Antanas Lukšėnas

 

Išleido Lietuvos dailės muziejus, 2014

 

Spausdino UAB „Petro ofsetas“

 

160 psl.

 

23 x 17,2

 

Tiražas 600

4.00€