Milda Bartninkaitė-Spindler. Kasdienės istorijos

1977–2002 m. grafika iš Lietuvos dailes muziejaus rinkinių

 

Parodos katalogas

 

Parodos kuratorės, katalogo sudarytojos: Ilona Mažeikienė, Irena Dobrovolskaitė

 

Redaktorė Monika Grigūnienė

 

Vertėja Albina Strunga

 

Dailininkė Aušrinė Mačėnienė

 

Išleido Lietuvos dailės muziejus, 2018

 

Spausdino UAB „BALTO print“

 

62 psl.

 

19 x 20 cm

 

Tiražas 300

5.00€