Nijolė Tumėnienė „Vytauto Kašubos kūriniai Lietuvoje“

Redaktorės: Monika Grigūnienė, Gražina Rutskienė

 

Dailininkė Jūratė Tamošiūnaitė-Karašauskienė

 

Fotografai: Vaidotas Aukštaitis, Antanas Lukšėnas, Paulius Makauskas, Andrius Kapčius, Rimantė Pranciška Ropytė

 

Išleido Lietuvos dailės muziejus, 2017

 

Spausdino „Standartų spaustuvė“

 

280 psl.

 

30 x 25 cm

 

Tiražas 300

10.00€