Pakui Hardware and Marija Teresė Rožanskaitė. Inflammation

Šešiasdešimtoji tarptautinė meno paroda. Venecijos bienalė. Lietuvos paviljonas.

60th International Art Exhibition. La Bienalle di Venezia. Pavilion of Lithuania.


Marijos Teresės Rožanskaitės paveikslus ir „Pakui Hardware“ instaliacijas sieja medicinos, kontrolės, natūralių, kosminių ir pramoninių vietovaizdžių temos. Šiame projekte susijungia skirtingų kartų menininkų patirtys, tyrinėjamas (post)žmonių kūnų uždegimas, sąlygotas šių dienų ekonominių ir socialinių aplinkybių. Įkvėpimo semiamasi iš Rupos Maryos ir Rajaus Patelio naujausios knygos „Įsiplieskę: gilioji medicina ir neteisingumo anatomija“ (angl. Inflamed: Deep Medicine and the Anatomy of Injustice), kurioje uždegimo sąvoka pasitelkiama kaip metafora, nurodanti žmonijos ir planetos patiriamą sisteminę skriaudą. 

Kaip teigia tekstų autoriai, bendras Rožanskaitės ir „Pakui Hardware“ kūrybos pristatymas sujungia veikiančiuosius, aplinkas ir krizių akimirkas, kad pasiūlytų metabolinę pusiausvyrą ir „atvėsintų“ liepsnojančius žmogaus ir planetos kūnus. 

 /////

Marija Teresė Rožanskaitė’s paintings and Pakui Hardware’s installations are connected by themes of medicine and control as well as natural, cosmic, and industrial landscapes. This project brings together the distinct experiences of these artists belonging to different generations and explores the inflammation of (post)human bodies under today’s economic and social conditions. It draws inspiration from Rupa Marya and Raj Patel’s recent book Inflamed: Deep Medicine and the Anatomy of Injustice, which uses the concept of inflammation as a metaphor for the systemic harm being inflicted on humanity and the planet. 

The publication’s texts highlights how the combined presentation of Marija Teresė Rožanskaitė’s and Pakui Hardware’s practices weaves together agents, environments, and moments in crisis to offer a metabolic balance, with the aim to “cool” the burning human and planetary bodies.Parodos katalogas/Exhibition catalogue

Redaktoriai/Editors: Pakui Hardware, Valentinas Klimašauskas, João Laia, Egla Mikalajūnė

Tekstų autoriai/Texts by: Arūnas Gelūnas, Estelle Hoy, Išora x Lozuraitytė Studio, Valentinas Klimašauskas, Inga Lāce, and João Laia

Dizaineris/Designer Vytautas Volbekas

Išleido/Published by: Mousse Publishing, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2024

Spausdino/Printed by Petro ofsetas

Tiražas/Copies 1000

120 psl./pages

26,5 x 19,5 cmDėl leidinio įsigijimo ir siuntimo į užsienį prašome susisiekti el. paštu  julija.silyte@lndm.lt

Regarding the purchase and shipping of the publication abroad, please contact us by e-mail julija.silyte@lndm.lt

22.00€