Portretai dvarų kolekcijose

Albumas-katalogas

 

Sudarytoja ir teksto autorė Dalia Tarandaitė

 

Redaktorė Liuda Skripkienė

 

Vertėja Albina Strunga

 

Dailininkė Laima Zulonė

 

Fotografai: Antanas Lukšėnas, Vaidotas Aukštaitis, Irena Aleksienė

 

Išleido Lietuvos dailės muziejus, 2016

 

Spausdino UAB „BALTOprint“

 

176 psl.

 

29,5 x 25 cm

 

Tiražas 500

15.00€