Pranciškus Smuglevičius. Kūrinių tyrimai ir restauravimas

„Pranciškus Smuglevičius. Kūrinių tyrimai ir restauravimas“ – mokslinių straipsnių rinkinys, išleistas LNDM Prano Gudyno restauravimo centro (sudarytojos prof. dr. Jūratė Senvaitienė, Laima Janina Vedrickienė, dr. Dalia Panavaitė). Leidinį sudaro trys dalys, atskleidžiančios skirtingus Pranciškaus Smuglevičiaus, vieno žymiausių klasicizmo epochos Abiejų Tautų Respublikos tapytojų, biografijos ir kūrybos aspektus. Pirmoji dalis skirta Romos laikotarpiui, kurio metu jis susiformavo kaip menininkas. Aptariama itališkos kultūros įtaka tapytojo kūrybai, Apšvietos laikotarpio filosofinės nuostatos, jo gyvenimo Romoje detalės, papildančios dailės istoriją vertingais duomenimis. Antroji dalis skirta P. Smuglevičiaus kūrybinio palikimo išsaugojimui – tai kūrinių tyrimai, restauravimo eigos aprašai, padedantys giliau pažvelgti į paveikslus ne tik dailėtyriniu, istoriniu, bet ir paminklosauginiu aspektu. Galiausiai trečiojoje dalyje pristatomos šiuolaikinės tapytojo kūrybos refleksijos, kurias galima buvo pamatyti 2015 m. „Arkos“ galerijoje surengtoje parodoje, sukvietusioje šiuolaikinius tapytojus paminėti Vilniaus dailės mokyklos įkūrėjo profesoriaus P. Smuglevičiaus 270-ąsias gimimo metines.

 

P. Smuglevičius priklauso toms asmenybėms, kurių veikla, nors ir padarė svarią įtaką Europos vizualinės kultūros kaitai, vis dar lieka nepakankamai žinoma. Šis leidinys – puiki proga užpildyti tiek menininko biografijos spragas, tiek ir papildyti žinias apie jo kūrinius bei įtaką meno pasauliui, kurios pėdsakai regimi iki šių dienų.

 

 

Sudarytojos: prof. dr. Jūratė Senvaitienė, Laima Janina Vedrickienė, dr. Dalia Panavaitė

 

Recenzentai: prof. habil. dr. Aleksandra Aleksandravičiūtė, dr. Algė Andriulytė, dr. Jurga Bagdzevičienė, dr. Dalia Klajumienė, dr. Salvijus Kulevičius, dr. Regimanta Stankevičienė, Dalia Tarandaitė

 

Redaktorės: prof. dr. Jūratė Senvaitienė (atsakingoji redaktorė), Julija Mušinskienė (kalbos redaktorė)

 

Vertėjai: Algimantas Bliujus (iš lenkų k.), Albina Strunga (į anglų k.)

 

Konsultantės: dr. Ilona Čiužauskaitė, Veronika Gerliakienė, Beatriz Amelia Smilgiūtė-Strimaitienė, Lina Steponavičiūtė

 

Dizaineris Vidas Čerkauskas 

 

Parengė Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centras


Išleido Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2023

 

Spausdino UAB Petro ofsetas

 

Tiražas 500

 

308 psl.

 

29 x 22 cm

25.00€