Spalvink Vilnių. Miestiečiai

Edukacinis leidinys


Sudarytojos: Laima Bačkienė, Dalia Sirgedaitė

 

Dailininkė Rūta Mozūraitė


Tekstų rengėja Laima Bačkienė

 

Kalbos redaktorė Margarita Gaubytė

 

Konsultantas Vytautas Starikovičius

 

Išleido Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2022

 

Spausdino UAB „Petro ofsetas“

 

28 psl.

 

30 x 21 cm

 

Tiražas 1000

3.00€