To Žygimantas Augustas

Leidinys anglų kalba


Knyga „To Žygimantas Augustas“ dedikuojama LDK didžiajam kunigaikščiui, Lenkijos Karaliui Žygimantui Augustui (1520-1572).


Skirtingai nei daugumos istorinių asmenybių monografijos, šis leidinys siūlo meninį nuotykį, o ne dar vieną biografiją. Romantiška XVI amžiaus Lenkijos karaliaus bei Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės istorija mums siūlo du herojus, į kuriuos galima lygiuotis.


Karaliaus bendravardis, šios knygos sudarytojas, Žygimantas August(in)as bando tapti panašiu į Žygimantą Augustą (1520-1572) ir Barborą Radvilaitę (1520-1551), pasitelkdamas į pagalbą auto-portretinę tapybą bei kraniometrinius duomenis.


Sudarytojas Žygimantas Augustinas
Tekstų autoriai: Giedrė Mickūnaitė, Žygimantas Augustinas
Vertėjas Jurij Dobriakov
Dailininkas Gytis Skudžinskas
Kalbos redaktoriai: Darius Sužiedelis, Jurij Dobriakov
Išleido Dailininkų sąjungos leidykla artseria, 2020           
Spausdino UAB Petro ofsetas
Tiražas 500         
160 psl.
24,5 x 27,5 cm
29.00€