Gintaras iš gelmių

Gintaras iš gelmių / Bernstein aus den Tiefen


Leidinys lietuvių ir vokiečių kalbomis

 

Straipsnių autoriai / Autoren der Texte: Axel Attula, Sigita Bagužaitė-Talačkienė, Jurgita Ludavičienė

Katalogo aprašų autoriai / Autoren der Katalogbeschreibungen: Axel Attula, Dovilė Valužytė

Redaktoriai / Redaktion: Axel Attula, Ilona Čiužauskaitė, Ieva Puluikienė

Vertėjos / Übersetzer: Violeta Jeffraim, Regina Makauskienė

Dizainerė / Design Loreta Uzdraitė

Fotografai / Fotografen: Alfonsas Mažūnas, Aivaras Motuzas, Tomas Kapočius, Antanas Lukšėnas

Išleido / Herausgeber Lietuvos nacionalinis dailės muziejus / Litauisches nationales Kunstmuseum

Spausdino / Druck UAB „Petro ofsetas“

Tiražas / Auflage 300

15.00€