Kristina Jokubavičienė „Pranas Domšaitis. Vaizduotės realybė“

Albumas-katalogas 

 

Redaktorė Liuda Skripkienė

 

Vertėja Albina Strunga

 

Dailininkė Laima Zulonė 

 

Fotografai: Vaidotas Aukštaitis,  Vytautas Karaciejus, Antanas Lukšėnas, Rimantė Pranciška Ropytė, Vilma Šileikienė

 

Skaitmenintojai: Irena Aleksienė, Džiugas Palukaitis

 

Asmenvardžių ir vietovardžių rodykles parengė Gražina Rutskienė

 

Išleido Lietuvos dailės muziejus, 2015

 

Spausdino „Standartų spaustuvė“

 

592 psl.

 

30 x 24 cm

 

Tiražas 700

20.00€