Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus metraštis 2022, t. 23

Šis „Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus metraštis“ – išsami 2021 m. muziejaus veiklos ataskaita-kronika, kurioje atsispindi gausi bei labai plati meninių ir kultūrinių įvykių panorama. 23-ajame tome – 63 straipsniai, profesionaliai parengti rinkinių kuratorių, meno kritikų, parodų kuratorių, restauratorių, edukatorių. Metraštis suskirstytas į konceptualiai pagrįstus skyrius, kuriuose pristatomos svarbiausios skyriaus temą atspindinčios muziejaus veiklos. Skyriuose „Mecenatas“, „Įvykis“, „Menininkas“ aptariamos esminės muziejuje įvykusios parodos bei konferencijos, pristatomos svarbiausios meno lauko personalijos, palikusios ryškiausią pėdsaką pastarųjų metų istorijoje; šįkart tai – Eglė Ridikaitė. Labai svarbi muziejaus darbo dalis – rinkinių papildymas, eksponatų restauravimas ir tyrimai. Pristatomi svarbiausi naujai įsigyti liaudies meno, vaizduojamosios bei taikomosios dailės ir dizaino skyrių eksponatai. „Tyrimų“ skyriuje išryškinami iki šiol neaptarti atributavimo aspektai, atskleidžiamos atskirų kūrėjų, kurių darbai saugomi muziejaus rinkiniuose, biografijos detalės. Didelis dėmesys skiriamas ir muziejaus vaidmeniui visuomenės gyvenime – skyriuje „Atviros erdvės: ekspozicijos, parodos, edukacija“ pristatomos Vilniaus paveikslų galerijos, Radvilų rūmų dailės muziejaus, Nacionalinės dailės galerijos, Vytauto Kasiulio dailės muziejaus, Prano Domšaičio galerijos, Pamario galerijos, Taikomosios dailės ir dizaino muziejaus, Palangos gintaro muziejaus ir Laikrodžių muziejaus pagrindinės parodos, muziejaus bendradarbiai ir dailės kritikai pateikia menotyrines refleksijas, supažindinama su muziejaus padaliniuose vykdomais edukaciniais projektais, kūrybinėmis dirbtuvėmis ir kitomis plačiajai visuomenei skirtomis iniciatyvomis. Metraštį papildo muziejaus darbuotojų publikacijų sąvadas, kronika ir statistika, liudijantys didžiulį visų padalinių nuveiktą darbą ir dinamišką muziejaus gyvenimą, kuris ne visuomet būna matomas visuomenei. Leidinio įvadas – analitinė  muziejaus vadovo apžvalga lietuvių ir anglų kalbomis, visi straipsniai pateikiami su santrumpomis anglų kalba.

 

Dizainerė Laura Grigaliūnaitė

 

Dizainerė-maketuotoja Edita Namajūnienė


Iliustracijų parengimo koordinatorė Skirmantė Kvietkauskienė

 

Santraukų autorė Jurgita Ludavičienė

 

Vertėja Albina Strunga

 

Redaktorė Ilona Čiužauskaitė

 

Išleido Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2022

 

Spausdino „UAB Petro ofsetas“

 

512 psl.

 

26 x 20,4 cm

 

Tiražas 300


Leidinio straipsnius pdf formatu galite rasti čia: https://www.lndm.lt/metrastis/

20.00€