Po Italijos saule. I d.

XVIII a.–XX a. pirmos pusės Lietuvos dailininkai Italijoje. Istorinė apžvalga

 

Katalogas

 

Sudarytojos: Dalia Tarandaitė, Rūta Janonienė, Giedrė Jankevičiūtė

 

Redaktorė Monika Grigūnienė

 

Dailininkė Lina Bastienė

 

Fotografai ir skaitmenintojai: Antanas Lukšėnas, Irena Aleksienė, Jonas Malinauskas, Piotr Jamski, Andrzej Ring, Lech Sandzewicz

 

Išleido Lietuvos dailės muziejus, 2019

 

Spausdino UAB „BALTO print“

 

376 psl.

 

24,6 x 17,5 cm

 

Tiražas 300

17.00€