Šolomas Zelmanavičius. Ger Cedekas...

Ger Cedekas. Grafas Potockis iš Vilniaus


Ši knyga – unikalus leidinys, grąžinantis į Lietuvos kultūrą nepelnytai pamirštą asmenybę – Pirmosios Lietuvos Respublikos menininką Šolomą Zelmanavičių. Tai aktyvus Kauno žydų bendruomenės veikėjas, plačiai reiškęsis ne tik kaip teatro dailininkas, bet ir kaip dramaturgas. 1934 m. jis jidiš kalba išleido trijų veiksmų pjesę – dramatinę legendą „Ger cedek. Vilner graf Potocki“ (Ger cedekas. Grafas Potockis iš Vilniaus). Gimęs Vilniuje, žydų šeimoje, vaikystėje daug laiko praleidęs senosiose žydų kapinėse, dirbęs privačiame žydų teatre Vilniuje, po tėvų netekimo Š. Zelmanavičius visam laikui persikėlė į Kauną. Ten jis įsidarbino dekoratoriaus padėjėju Valstybės teatre ir plėtojo įvairiapusę savo veiklą: tapė dekoracijas, pats jas ir kostiumus kūrė Kauno hebrajų teatro spektakliams. Jis pasireiškė ir kaip tapytojas – rengė savo kūrybos parodas, iliustravo knygas. Tačiau vienas įdomiausių jo kūrinių – trijų veiksmų dramatinė legenda apie Vilniaus grafą Potockį „Ger cedeką“, dėl judaizmo priėmimo sudegintą krikščionių jaunuolį, iliustruota autoriaus piešiniais. Knygoje pateikiamas LNDM generalinio direktoriaus dr. Arūno Gelūno įvadinis straipsnis apie litvakų meno atradimus, taip pat įdėtas žydų dailės tyrinėtojos, dailėtyrininkės Vilmos Gradinskaitės tekstas apie Š. Zelmanavičiaus gyvenimą, kūrybą ir pjesės siužetą bei reikšmę. Be to, čia rasime „Ger cedeko“ faksimilę ir pjesės vertimus į lietuvių ir anglų kalbas.Šolomas Zelmanavičius.


Sudarytoja ir tekstų autorė Dr. Vilma Gradinskaitė

Vertėjos: Roza Bieliauskienė, Rose Waldman, Erika Lastovskytė Frittoli

Specialieji redaktoriai: dr. Galina Baranova, dr. Larisa Lempertienė, dr. Shnayer Leiman

Redaktorės: dr. Ilona Čiužauskaitė, Jovita Stundžiaitė-Olšauskienė, Erika Lastovskytė Frittoli, Michelle Abramowitz

Dailininkė Ula Šimulynaitė

Išleido Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2022

Spausdino „UAB Petro ofsetas“

238 psl.

20 x 14 cm

Tiražas 300

14.00€