Šviesa ir erdvė, vanduo ir saulė. Žvilgsnis į Nidos dailininkų koloniją

XIX a. pab.–XX a. I p. tapyba ir grafika iš Aleksandro Popovo (Klaipėda) rinkinio

 

Parodos katalogas

 

Parodos kuratorė, katalogo sudarytoja ir tekstų autorė Kristina Jokubavičienė

 

Redaktorė Monika Grigūnienė

 

Vertėja Albina Strunga

 

Dailininkai Gediminas Akelaitis, Laima Zulonė

 

Fotografas Vytautas Kikilis

 

Išleido Lietuvos dailės muziejus, 2018

 

Spausdino UAB „BALTO print“

 

192 psl.

 

20,2 x 30 cm

 

Tiražas 400

10.00€